வெள்ளி, 24 பிப்ரவரி, 2017

நீ பாேதும்

எனக்குள் கொட்டிக்கிடக்கும் கவிதைகளை
வெளிக்கொணர எனக்கு நீ ஒருத்தி மட்டும் போதும்.!