செவ்வாய், 10 அக்டோபர், 2017

எனது சிற்பி

உனக்கே தெரியாமல்
நீ என்னை ஒரு கவிஞனாக
செதுக்கிக் கொண்டிருக்கிறாய்
என் கண்மணியே.!