வெள்ளி, 1 மே, 2020

Little Hearts 💙💚💛💜

வெறும் லைக்குகள்கூட👍 சூழா
என் முகநூலுலகை இப்போது
நிறைய ஹார்டின்களாலும் ♥
நிரப்பச் செய்தவளும்
நிரம்பச் செய்தவளும் 
நிரப்பிச் சென்றவளும் 
நீயடி.!வெள்ளி, 13 மார்ச், 2020

Physikissu 💙💚💛💜

உனக்கு நேர்மின்வாயாக நானும்
எனக்கு எதிர்மின்வாயாக நீயும்
வாய்க்கப்பெற்றதாலோ என்னவோ,
அடிக்கடி மின்னோட்டம் நடந்து
உன் உதட்டுச் சாயமானது
என்னுதட்டில் முலாம் பூசுகிறது.!


Che-miss-try / Che-mystery 💙💚💛💜

You're the Catalyst to Secrete
'Oxytocin' automatically in me,
By your Comical Reactions Dear.!


வியாழன், 27 பிப்ரவரி, 2020

(ச)ரசவாதம் 💙💚💛💜

எனக்குள் வேதிவினை புரிந்து
ஆக்ஸிடோசினை அடிக்கடி
சுரக்கச் செய்யும் என்னுடைய
வினையூக்கி நீதான் கண்மணி.!


நமக்கிடையேதான் ஏனோவந்த,
கெமிஸ்ட்ரியானது வொர்க்கவுட்
ஆகமறுத்து அட்ரினலினை
சுரந்து தொலைக்கிறது உனக்குள்.!உணர்வு   -  சுரக்கும் ஹார்மோன்
காதல்       -  ஆக்ஸிடோசின்
கோவம்   -  அட்ரினலின்

ஞாயிறு, 12 ஜனவரி, 2020

மன்னா

"மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல,
கர்த்தராகிய தேவனுடைய வாயிலிருந்து 
புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் 
பிழைப்பான்." என்கிற உம்முடைய 
இவ்வார்த்தையே என்னை பசியாற்றுகிறது  
பணமற்ற பசியுற்ற நாட்களில்.!