புதன், 11 ஏப்ரல், 2018

Facebook

FaceBookகிலாவது இருந்துவிட்டு போகிறேன்
 Un Friend ஆக,
ஆக்கிவிடாதே என்னையும்
 Unfriend ஆக.!