ஞாயிறு, 20 நவம்பர், 2016

எனது கவிதை

ஏய் வெற்றியே,
ஒவ்வொருமுறையும் நீ என்னை
வெறுத்து ஒதுங்கிச் செல்லும்
இடைவெளியின் நீளமானது மெல்ல
மெல்ல குறைந்துகொண்டு வருவதை
நான் மட்டுமே அறிவேன்.!

My English Kavithai

I Treat You As A Kid,
We Are Not Just Kith, But
You Are Using Me As A Kit.!

I'm Being A Good Boy To You, But
You're Saying Good Bye To Me.!

மெனக்கெடல்

மெனக்கெடல்:

"எனக்காக நீ படும் மெனக்கெடல்கூட,
உன்னை இன்னும் பிடிக்கவைக்கிறது.!"
என்று நீ எழுதித்தந்த இக்கவிதையை,
மெனக்கெட்டு இன்னும் பத்திரமாக
காத்துவருகிறேன் உன் நினைவாக,
நீ என்னைவிட்டு போனபின்பும்கூட.!