ஞாயிறு, 20 நவம்பர், 2016

எனது கவிதை

ஏய் வெற்றியே,
ஒவ்வொருமுறையும் நீ என்னை
வெறுத்து ஒதுங்கிச் செல்லும்
இடைவெளியின் நீளமானது மெல்ல
மெல்ல குறைந்துகொண்டு வருவதை
நான் மட்டுமே அறிவேன்.!