வியாழன், 7 ஏப்ரல், 2016

எனது கவிதை

கடவுளே,
நானொரு சிறு தாவரம்
மரமாகி கனிதர தா வரம்.!