வியாழன், 20 டிசம்பர், 2018

தமிழரசி 2

நான் ஒரு பெண்ணிடம் அவளை காதலிக்க அனுமதிகோருவது போலும் அவளதற்கு கட்டளை பிறப்பிப்பது போலவும் கற்பனையாக அமையப்பெற்ற உரையாடல்.

நான்: அன்பே, உன் இடம்* அதில் முழுமைக்கும் நான் பின்னாலே கணவனாக நிரந்தரமாக குடியேற இப்போது காதலனாகத் தங்க கொஞ்சயிடம் கொடு.!

அவள்: காதலனாக இப்போது என் பின்னாலே 'வலம்' வந்தால் நான் கேட்பதையெல்லாம் வாங்கித் தந்தால் என்னைக் கொஞ்ச என்னிடமதில் கணவனாக உனக்கு 'இடம்' கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம்.!

* - ♥ Located In Left

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக