புதன், 7 செப்டம்பர், 2016

இணையதளம்

 இணைய-தளம்:

இருவேறு உள்ளங்கள் இணைய,
ஒரு தளமாக இருப்பதால்தானாே என்னவாே
'Internet'க்கு தமிழில் 'இணையதளம்' என்று பெயரோ?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக