வியாழன், 12 ஜனவரி, 2017

எனது கவிதை

Single-ஆக இருந்தேன் நான் அப்பொழுது,
Mingle ஆனேன் உன்னிடம் இப்பொழுது,
Tingle-ஆக இருந்த என் மனதும்கூட,
Jingle-பாடி மகிழ்ச்சியில் துள்ளுகிறதே.!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக