புதன், 8 ஜூன், 2016

செல்லப்பெயர்

செல்லப்பெயர்:

'கூப்பிட மட்டும்தான்' பெயர் என்பதுபோய்,
'தான்மட்டும் கூப்பிட' என்பதாகும் பெயர்
செல்லப்பெயர்.!

வெறுயெவரும் வேறுயெவருக்கும் வைத்திராத பெயர்;
இருவர்மட்டுமே அறிந்த இருவருக்குமான பெயர், இந்த
செல்லப்பெயர்.!

குறிப்பு:
நமக்கு மிகவும் பிடித்தவருக்கு செல்லப்பெயர் வைப்பதென்பது ஒரு கவிதை எழுதுவதற்கு சமமென்றால் அந்த செல்லப்பெயர் பற்றிய இந்த கவிதை?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக