செவ்வாய், 28 ஜூன், 2016

தலைப்பு

தலைப்பு:

தலைப்பையெழுதியாயிற்று இன்னும் ஒருவரிகூட தோணவில்லை
தலைப்பிற்கேற்ற கவிதையாக, தலைப்பு 'வெறுமை'
பொருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது

அடடே '!' குறி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக