வெள்ளி, 22 ஜூலை, 2016

நினைப்பு

நினைப்பு:

உன்னை மறக்காமல் நினைத்துக்கொண்டிருக்கும்போதெல்லாம்
சமயங்களில் என்னை மறந்துவிடுகிறேன்.!

உன்னை மறக்க நினைக்கும்போதெல்லாம் மறந்துபோய்
உன்னையும் சேர்த்தே நினைத்துவிடுகிறேன்.!

உன்னுடைய ஒவ்வொரு நினைவுகளையும்,
உன்னுடைய வேறொரு நினைவு களையும்.!

உன்னை மறக்க நினைத்தேன்
பின்னர் படிப்படியாக மறந்தேன், உன்னையல்ல
உன்னை மறக்க நினைத்த நினைப்பை.!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக