ஞாயிறு, 10 ஜூலை, 2016

அன்பிற்கில்லை வறுமை

வறுமை:

என் நண்பன் என்னிடம் கூறினான், என் வீட்டில் நான் சாப்பிட்டால்தான் என் தாய் சாப்பிடுவாள் என்று.
நான் எவ்வாறு அவனிடம் கூறுவது, என் வீட்டில் நான் சாப்பிடவேண்டும் என்பதற்காய் என் தாய் சாப்பிடாமலிருப்பதை.!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக