ஞாயிறு, 3 ஜூலை, 2016

அவசரம்


மிகவும் பொறுமையாக எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன்
ஒரு கவிதையை, 'அவசரம்' எனும் தலைப்பில்.
அடடே '!' குறி.

1 கருத்து: