ஞாயிறு, 10 ஜூலை, 2016

விந்தை

நாம்  வென்று வந்தது கோடிகோடி விந்தை,
அதிலிருந்து மனிதனாக நாம் வந்ததும் விந்தையிலும் விந்தை.!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக