ஞாயிறு, 24 ஜூலை, 2016

வரம்

தெய்வம்போல தாயும்
தாய்போல சகோதரியும்
சகோதரிபோல தோழியும்
தோழிபோல காதலியும்
காதலிபோல மனைவியும்
தேவதைபோல மகளும்
கிடைப்பது வரமாகும்.!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக