சனி, 30 ஜூலை, 2016

மற்றவரல்ல மாற்றுபவர்

சொற்பமாய் இருந்த என்னை,
சிற்பமாய் மாற்றியவர் நீரே கர்த்தாவே.!

அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட என்னை,
அற்புதமாய் மாற்றியவர் நீரே கர்த்தாவே.!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக