சனி, 30 ஜூலை, 2016

எனது கவிதை

அன்புள்ள எம் இறைவா,
உம் வார்த்தைகள் ஒருநாளும் இறவா.!