சனி, 30 ஜூலை, 2016

முதலும் முடிவும்

நித்தமும் பாடுவேன் நான் அந்தாதி,
ஆதியந்தமானவரின் சித்தமிருந்தால்.!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக